Vereniging tot behoud van gasbronnen in Noordholland

Brongasvereniging@gmail.com

Jan Lankema - Pulsen

Jan Lankelma uit Noord-Holland begint in 1894 met een bedrijfje dat gasbronnen installeerde bij boerderijen en huizen. Deze Lankelma is de man die het brongas populair heeft weten te maken en de bijbehorende installaties ontwierp die hij steeds verder verfijnde en verbeterde. 

Jan Lankelma werkt snel. In 1896 heeft hij al een dertigtal installaties klaar. Drie jaar later beschrijft LoriƩ er 53 in Noord-Holland en 5 in Zuid-Holland. Hij zegt hierover dat hij alleen bronnen vermeldt 'waaraan wetenswaardigheden verbonden zijn'. Het zijn er dus meer, maar ze zijn dan niet meer allemaal van Lankelma.

Op de foto houdt Jan Lankelma toezicht bij het pulsen. Het laddertje staat tegen het klemblok, daarop een man en een puls. Met de lier rechts wordt de puls op en neer gehaald. Aan het klemblok is een hefboom bevestigd waarmee de buis naar beneden wordt 'geschud'. Links de twee meter lange boorbuizen, die goed op elkaar moeten worden geschroefd anders gaan ze los bij het schudden (foto archief Lankelma).